Afdrukken

Annemiek Onstenk

Annemiek Onstenk Geert TimmermanArmoede en psychische problematiek

Annemiek Onstenk (1956) is een maatschappelijk betrokken en kritische spreker, opgeleid als socioloog en werkzaam als journalist. Zij is sterk in het ontrafelen van beeldvorming en het onderzoeken van stereotypen, vooral van kwetsbare groepen. Ze geeft mensen in armoede, mensen met ernstige psychische problematiek of een arbeidsbeperking een stem en gezicht.

Ze is geïnteresseerd in beleid ten aanzien van mensen aan de onderkant van de samenleving. Ze is gericht op dialoog, samenwerking en oplossingen. Ze vindt confrontatie of polarisatie alleen zinvol en functioneel als die nodig zijn om vervolgens samen verder te komen.

Qracht omslag tekstAnnemiek Onstenk is de initiatienemer van het bewaarmagazine Qracht 500, een magazine dat armoede in het hele land in beeld brengt, onder werklozen en werkenden, chronisch zieken en kinderen, verslaafden en ex-gedetineerden, zelfstandigen, ondernemers en mensen met psychische problematiek. Annemiek bij de verschijning in 2014: 'Opvallend is hun veerkracht. Hoe schrijnend hun situatie ook is, zij doen hun best uit de problemen te komen en er het beste van te maken, vaak zelfs met humor. Zij zijn uit de rails gelopen, hun baan, inkomen, onderdak of goede gezondheid kwijt. Zij willen weer meetellen.'

Annemiek is een spreker die behalve deskundig, ook enthousiast is en inspireert. Ze bespreekt zware onderwerpen met humor, kan scherp zijn en creatief, werkt toe naar, zo mogelijk, positieve conclusies. Ze ziet deelnemers graag wijzer worden van een bijeenkomst, maar ook met energie en een goed gevoel naar huis gaan.

Annemiek spreekt o.a. over:

  • Armoede en schulden
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Armoede en psychische problematiek
  • Werk kwetsbare burgers, o.a. sociale werkvoorziening
  • Psychische stoornissen en detentie

(foto: Geert Timmerman)

Annemiek Onstenk boeken? Vul dan het contactformulier in of bel direct met ZijSpreekt: 06-53148796.

Terug naar Sprekersoverzicht